• Oddanie życia za swoje dzieci jest powinnością każdego shinobi!