• Łatwo się mówi, ale co z wszystkimi naszymi bliskimi? Powinniśmy ich pomścić. Przewracaliby się w grobie, gdyśmy to wszystko puścili w niepamięć.