Normalnie w tym miejscu ninja lub drużyny dostają misje od Hokage, które zostały zlecone przez inne wioski, czy osoby prywatne. Jak się okazuje, można w miejscu tym targować się o rangę misji. 

29 Lipiec 2012