Użytkownik zamienia kalorie w czakrę, co pozwala mu na zwiększenie rozmiaru ciała. Jest to podstawowa technika klanu Akimichi.

Informacje dodatkowe

  • Kanji 倍化の術
  • Polska nazwa Technika zwielokrotnienia masy
  • Rodzaj NInjutsu, Hijutsu

Postacie które używają techniki Baika no Jutsu

09 Marzec 2012