Podstawowa technika Deidary, która polega na zmieszaniu wybuchowej gliny z własną czakrą i uformowaniu bomb w kształcie zwierząt. W zależności od potrzeb Deidara może tworzyć wybuchowe ptaki, zdalnie sterowane gęsi, przyklejające się do przeciwnika pająki i pasikoniki, lub oplatające węże. Mimo niewielkiej siły wybuchu zabawki Deidary potrafią pozbawić życia, lub trwale okaleczyć.

Informacje dodatkowe

  • Kanji C1
  • Polska nazwa -
  • Ranga -
  • Rodzaj Ninjutsu, Hijutsu

Postacie które używają techniki C1

01 Styczeń 2012