Zdecydowanie najbardziej złożona technika Jirōbō. Polega na zamknięcia wrogów w skalnej kopule, niezwykle trudnej do zniszczenia, gdyż ma zdolność samo regeneracji. Dodatkowo użytkownik techniki ma możliwość powolnego wysysania chakry osób zamkniętych w owym więzieniu. Jedynym sposobem na wydostanie się z kopuły, jest zaatakowanie silnym taijutsu miejsca najbardziej odległego od Jirōbō, ponieważ tam regeneracja zachodzi najwolniej.

Informacje dodatkowe

  • Kanji 土遁結界・土牢堂無
  • Polska nazwa Bariera elementu ziemi: Błotne więzienie
  • Żywioł Doton
  • Ranga B
  • Rodzaj Kekkai ninjutsu

Postacie które używają techniki Doton Kekkai: Doro Domu

18 Marzec 2012