Technika pozwalająca zamienić żywą istotę w ludzką marionetkę. Taka marionetka posiada wszystkie umiejętności oryginału łącznie z Kekkei genkai.

Informacje dodatkowe

  • Kanji 人傀儡
  • Polska nazwa Tworzenie ludzkiej marionetki
  • Rodzaj Ninjutsu

Postacie które używają techniki Hitokugutsu

03 Styczeń 2012