Technika pozwalająca użytkownikowi Rinnegana na rozdzielenie swoich mocy na sześć ciał. Ciała te posiadają dzielone pole widzenia, dzięki temu każde z nich widzi to co inne – dodatkowo każde z nich posiada osobną zdolność. Ciała te są martwe, więc jedynym sposobem aby je pokonać jest wyjęcie z nich specjalnych odbiorników czakry, dzięki którym są kontrolowane, lub użycie bardzo silnej techniki, która te ciała zniszczy. Tą technikę stosował Nagato za czasów bycia w Akatsuki, jak również Tobi w czasie wojny. Warto zauważyć, że ciała nie tracą swoich pierwotnych umiejętności, również tych związanych z Kekkei Genkai.

Technika Pein Rikudo może być też stosowana na ciało samego użytkownika, który zyskuje możliwość korzystania ze wszystkich umiejętności ciał, jednak traci szerokie pole widzenia.

Ten tryb walki zastosował Nagato po wskrzeszeniu go przez Kabuto.
 

Informacje dodatkowe

  • Kanji ペイン六道
  • Polska nazwa Sześć ciał Bólu
  • Rodzaj Kekkei genkai, ninjutsu, doujutsu

Postacie które używają techniki Pein Rikudō

30 Styczeń 2012