Technika Hashiramy, która jest możliwa do wykonania tylko w Trybie Mędrca. Po wykonaniu odpowiednich pieczęci za użytkownikiem wyrasta gigantycznych rozmiarów drewniany posąg Buddy. Swoim wzrostem przewyższa nawet najwyższe wzgórza. Figura z przodu ma dwie złożone ręce, a za nią wzbijają się tysiące dłoni gotowe do ataku.

Informacje dodatkowe

  • Kanji 仙法・木遁・真数千手
  • Żywioł Mokuton
  • Rodzaj Ninjutsu

Postacie które używają techniki Senpō: Mokuton: Shin Sūsenju

14 Sierpień 2013