Sakon zadaje bardzo szybkie uderzenia pięścią, dodatkowo wyłaniają się z jego ciała ręce Ukona i również w ten sposób atakują.

Informacje dodatkowe

  • Kanji 多連拳
  • Polska nazwa Uderzenie połaczonymi dłońmi
  • Rodzaj Taijutsu

Postacie które używają techniki Tarenken

18 Marzec 2012