Uwaga! Przed rozpoczęciem korzystania z portalu należy zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Portalu Senpuu.net oznacza pełną akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy Portalem Senpuu.net a osobami korzystającymi z Portalu Senpuu.net.

Portal Senpuu.net może w dowolnej chwili dokonać zmiany zasad, aktualizując publikowane dane. Ponieważ zasady użytkowania serwisu są wiążące dla Użytkownika, należy co pewien czas odwiedzać niniejszą stronę w celu sprawdzenia aktualnego Regulaminu. W przypadku większych zmian Regulaminu, Portal Senpuu.net zobowiązuje się powiadomić o tym użytkowników umieszczając stosowną informację na portalu.

Definicje

O ile z treści Regulaminu nie wynika inaczej, poniższe terminy mają następujące znaczenie:
 • "Regulamin" – ogólne zasady korzystania z portalu Senpuu.net
 • "Portal Senpuu.net" – serwis internetowy pod aktualnym adresem URL https://www.senpuu.net oraz pod adresami będącymi uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastępuje.
 • "Administracja" – Redakcja Portalu Senpuu.net.
 • "Moderatorzy" – osoby wybrane przez Administrację Portalu Senpuu.net, które mają pomagać pilnować porządku na stronie, jak również przestrzegania Regulaminu.
 • "Użytkownik" lub "Mieszkaniec" – internauta odwiedzający Portal Senpuu.net, który dokonał rejestracji jako Użytkownik portalu.
 • "Partner" – strona internetowa bądź wydawnictwo związane z tematyką Manga&Anime "Naruto", która na czas określony bądź nieokreślony, nawiązuje współpracę z Portalem Senpuu.net.
 • "Ustawa" – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 • "Wioska" – nazwa portalu Senpuu.net używana w obrębie portalu oraz innych serwisów internetowych współpracujących z portalem Senpuu.net.

1. Postanowienia ogólne

 1. Nad porządkiem na Portalu Senpuu.net czuwa grupa Administratorów oraz wyznaczonych Użytkowników portalu (Moderatorów).
 2. Regulamin określa podstawowe zasady korzystania z Portalu.
 3. Rejestrując się i logując do Portalu Senpuu.net, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Polityki Prywatności oraz Regulaminu, a także akceptuje wszystkie ich postanowienia.
 4. Przed zarejestrowaniem się Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z całym Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Rejestrując się i logując na Portalu Senpuu.net, Użytkownik potwierdza, że zna i akceptuje wszystkie zapisy obu tych dokumentów.
 5. Usługi oferowane przez Portal Senpuu.net, w ramach jego działania, są dostępne dla każdego zarejestrowanego Użytkownika bez żadnych dodatkowych opłat.
 6. Dodatkowe usługi (lub usługi poszerzone), mogą być przyznawane Użytkownikom w ramach podziękowań za wkład w rozwój portalu i społeczności Senpuu.net.
 7. Portal Senpuu.net w żaden sposób nie gwarantuje bezproblemowego działania portalu, jednakże dołoży wszelkich starań, by nie występowały żadne problemy.
 8. Portal Senpuu.net nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Senpuu.net, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
  2. Jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania portalu.
  3. Informacje pobrane z Internetu w sposób automatyczny, z wykorzystaniem dostarczonych przez Partnerów mechanizmów takich jak system RSS bądź API.
  4. Informacje umieszczone przez Partnerów Portalu Senpuu.net z pomocą systemu RSS lub z wykorzystaniem API portalu.
  5. Szkody spowodowane przez Użytkowników przez wykorzystanie dostępnych narzędzi portalu.
 9. Portal Senpuu.net zastrzega sobie prawo do:
  1. Zmiany cech użytkowych i możliwości portalu;
  2. Okresowego wyłączania portalu, bez wcześniejszego powiadomienia.
 10. Portal Senpuu.net zabrania umieszczania w ramach portalu stron, grafik, tekstów itp. materiałów zawierających treści sprzeczne z polskim prawem, a w szczególności:
  1. Treści pornograficznych,
  2. Propagujących piractwo komputerowe,
  3. Upowszechniających techniki łamania danych,
  4. Wirusów oraz innego szkodliwego oprogramowania,
  5. Wszelkich publikacji niezgodnych ze stylem i treścią portalu,
  6. Naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 11. Portal Senpuu.net zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania każdej treści umieszczonej przez Użytkownika portalu, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.
 12. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania usług oferowanych przez Portal, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
  1. Nie zakładania portali i stron www o charakterze i nazwie wskazujących na współpracę z Portalem Senpuu.net, bez pisemnej zgody Administracji.
  2. Działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników.
  3. Nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych oraz danych prywatnych innych Użytkowników Portalu Senpuu.net.
  4. Nie kopiowania treści oraz materiałów dostępnych na Portalu Senpuu.net, bez pisemnej zgody Administracji.
  5. Nie podejmowania działań które mogłyby utrudnić funkcjonowanie Portalu Senpuu.net.
 13. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez Regulamin, ale zostaną przez Portal Senpuu.net uznane za niepożądane, Portal Senpuu.net może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, wraz z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie Regulaminu.
 14. Kiedy Użytkownik usuwa swoje konto z Portalu Senpuu.net, znika ono jedynie z listy osób korzystających z naszego serwisu. Nadal pozostaje w systemie, jednakże nie będzie ono widoczne dla pozostałych Użytkowników.
 15. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 16. Adresy e-mail Użytkowników Portalu Senpuu.net mogą być wykorzystywane i udostępnianie podmiotom współpracującym z Portalem Senpuu.net w ramach kampanii reklamowej.
 17. System CMS Portalu Senpuu.net rejestruje adres IP, jak również zapamiętuje ustawienia cookies. Dzięki temu możliwa jest analiza postępowania Użytkowników, którzy - według Regulaminu - łamią jego zasady. Dane te w żaden inny sposób nie będą wykorzystywane przez Administrację Portalu Senpuu.net.
 18. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z portalem, należy kierować na adres: kontakt@senpuu.net. Portal Senpuu.net udzieli informacji na każde zapytanie w ciągu 21 dni. Zapytanie musi być z adresu, który został podany podczas rejestracji w serwisie. W innym przypadku Portal Senpuu.net nie jest zobowiązane do udzielania odpowiedzi.
 19. Portal Senpuu.net nie pobiera od Użytkowników ani nie gromadzi w żaden inny sposób i nie przetwarza danych osobowych.
 20. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie oraz w sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje administrator.

2. Rejestracja

 1. Podczas Rejestracji należy podać swój nick, hasło oraz działający (aktywny) adres e-mail.
 2. Zabrania się:
  1. Rejestrowania więcej niż jednego konta na Użytkownika;
  2. Wykorzystywania nicków mających na celu podszywanie się pod innych Użytkowników Portalu mających charakter obraźliwy, obsceniczny lub wulgarny;
  3. Umieszczania w profilu treści niezgodnych z zapisami Regulaminu.

3. Zakres i warunki otrzymywania newslettera

 1. Każdy Użytkownik może otrzymywać Newsletter, wysyłany każdorazowo po aktualizacji serwisu, w przypadku istotnych zdarzeń na Portalu, akcji promocyjnych Portalu Senpuu.net oraz jego Partnerów lub z innych ważnych powodów.
 2. Rejestrując się na Portalu Senpuu.net, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie wiadomości e-mail uznanych przez Portal Senpuu.net za istotne.
 3. Nie zezwalamy na jakiekolwiek rozpowszechnianie treści Newslettera na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
 4. W Newsletterze mogą znaleźć się reklamy. Ewentualne reklamy w Newsletterze będą w czytelny sposób oddzielone od tekstu i oznaczone słowem "reklama".
 5. W treści Newslettera mogą znaleźć się informacje od Partnerów Portalu Senpuu.net. Informacje takie będą w czytelny sposób wyróżnione.
 6. Portal Senpuu.net dokłada wszelkich starań i zachowa wszelkie dostępne środki bezpieczeństwa, by wszelka korespondencja była wolna od wirusów, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez wirusy komputerowe, które bez jego wiedzy zostałyby dołączone do poczty zawierającej informacje o nowościach wysłanej na adres Użytkownika.
 7. Każdy Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez zmianę subskrypcji w swoim panelu, bądź poprzez likwidację konta na Portalu Senpuu.net.

4. Uprawnienia Użytkowników

 1. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do wyrażania swoich opinii na temat działania Serwisu, jak również treści na nim zawartych.
 2. Każdy Użytkownik może dodawać nowinki ze świata Mangi/Anime "Naruto", które mogą być weryfikowane i usuwane przez Administrację Portalu Senpuu.net.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Portalu Senpuu.net danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
 4. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie w ramach Portalu Senpuu.net danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
 5. Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.

5. Komentarze i opinie

 1. Na Portalu Senpuu.net w wielu miejscach można zamieścić opinie i komentarze. Opinie i komentarze mogą zamieszczać Użytkownicy zarejestrowani na Portalu.
 2. Niedopuszczalne jest publikowanie tekstów uznawanych powszechnie za obraźliwe, niezgodne z prawem polskim lub zawierających wyrazy popularnie zwane wulgarnymi, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz przekraczających ogólnie uznawane granice dobrego smaku, uznawane za naganne moralnie, naruszające zasady etykiety.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na Portalu przekazów reklamowych oraz linków do stron konkurencyjnych, w szczególności zaś linków do stron podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wyjątek stanowią przekazy reklamowe oraz linki do stron podmiotów współpracujących z Portalem Senpuu.net,
 4. Kategorycznie zabrania się obrażania, wyśmiewania oraz dyskryminowania innych Użytkowników serwisu niezależnie od kontekstu toczonej wymiany opinii.
 5. Zabrania się ujawniania bez czyjejś wyraźnej zgody, informacji mogących służyć do identyfikacji innych Użytkowników portalu (imion i nazwisk, adresów e-mail, fotografii, numerów telefonów, adresów IP oraz innych danych poufnych).
 6. Zabrania się grożenia lub zastraszania Administracji oraz Użytkowników Portalu Senpuu.net, pod rygorem przekazania sprawy właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. Zabrania się czynności polegających na świadomym pisaniu niechcianych wiadomości, zwłaszcza z niezamówionymi treściami reklamowymi (spam), wiadomości niezwiązanych tematycznie z przedstawionymi informacjami (offtop) oraz pisania kilku wiadomości pod rząd z tą samą lub zbliżoną treścią (flood).
 8. Portal Senpuu.net zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punktach powyższych, jak również zastrzega prawo do blokowania uczestnictwa w Portalu Senpuu.net w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu.
 9. Portal Senpuu.net nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach.
 10. Wiarygodność treści wypowiedzi Użytkowników nie jest kontrolowana przez Portal Senpuu.net.

6. Konkursy

 1. Okresowo, Portal Senpuu.net przewiduje możliwość organizacji konkursów.
 2. Nagrody przeznaczone dla zwycięzców pochodzą od Partnerów Portalu Senpuu.net (sklepów internetowych, wydawnictw, etc.).
 3. Formę oraz przebieg konkursu każdorazowo ustala Administracja.
 4. Konkursy będą zapowiadane ze stosownym wyprzedzeniem.
 5. W konkursach brać mogą udział wszyscy Użytkownicy Portalu Senpuu.net, którzy w dniu konkursu posiadać będą aktywne i niezablokowane (niezbanowane) konto.
 6. W konkursach organizowanych przez Portal Senpuu.net nie może brać udziału:
  1. Administracja Portalu Senpuu.net oraz osoby spowinowacone z nimi.
  2. Administracja (oraz osoby z nimi spowinowacone) portali współpracujących z Portalem Senpuu.net (w przypadku uczestnictwa członków partnerskiego podmiotu w organizacji konkursu).
  3. Partnerzy Portalu Senpuu.net (np. pracownicy wydawnictw, sklepów internetowych, etc.).
 7. W przypadku konkursów realizowanych na portalach społecznościowych, również konieczne jest posiadanie aktywnego konta na Portalu Senpuu.net.
 8. Osoba, która zwyciężyła w konkursie proszona jest o kontakt z Administracją za pomocą poczty e-mail. Wiadomość e-mail musi być wysłana z tego samego adresu e-mail który przypisany jest do jej konta na Portalu Senpuu.net
 9. W przypadku niejasności związanych z konkursem, ostateczną decyzję podejmuje Administracja Portalu Senpuu.net.

7. Kary i ograniczenia

 1. Zależnie od wagi przewinienia stosuje się następujące kary:
  1. Odebranie przywilejów i uprawnień nadanych przez Administrację.
  2. Obniżenie rankingu skutkujące ograniczeniem funkcjonalności serwisu.
  3. Zablokowanie konta na czas określony bądź nieokreślony.
  4. Terminowe bądź bezterminowe zablokowanie trzech ostatnich adresów IP używanych przez karanego Użytkownika.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu będzie karane ostrzeżeniami. Otrzymanie trzech grozi zablokowaniem dostępu do Portalu Senpuu.net.
 3. W przypadku, gdy ostrzeżenia są wystawiane przez Moderatorów - kara wykluczenia ze społczeństwa wynosi 3 dni.
 4. Jeżeli ban jest wystawiany przez Administrację, okres braku dostępu do Portalu Senpuu.net jest rozpatrywany indywidualnie. Każdy ukarany Użytkownik zostanie poinformowany na jak długo został mu zablokowany dostęp do Portalu Senpuu.net
 5. Nieznajomość Regulaminu nie stanowi uzasadnienia jego naruszeń.
 6. W razie niejasności ostateczna interpretacja należy do Administratorów.

8. Twórczość własna

 1. Użytkownik nie przekazuje żadnych majątkowych praw autorskich Portalu Senpuu.net, a Portal Senpuu.net nie rości sobie do nich żadnych praw. Dodając treści i zdjęcia do Portalu Senpuu.net, Użytkownik oświadcza, że jest ich autorem i zezwala na ich bezterminową i bezwarunkową publikację na portalu oraz na oficjalnym koncie Facebook portalu Senpuu.net.
 2. Użytkownik umieszcza wyłącznie prace, do których publikacji posiada prawa.
  1. Użytkownik może umieszczać na Portalu Senpuu.net wyłącznie efekty końcowe swojej pracy.
  2. Jedyną formą dopuszczalną na publikowanie tej samej pracy w kilku wersjach jest umieszczenie tej samej pracy w formie szkicu i w kolorze.
  3. Jedyną dopuszczalną formą publikowania tej samej pracy w kilku wersjach, jest umieszczenie jej szkicu, postępu oraz efektu końcowego jako jednej zbiorczej grafiki.
  4. Użytkownicy umieszczający na portalu prace oraz grafiki, winni zwracać uwagę na wielkość znaku wodnego. Nie powinien być większy niż maksymalnie 1/4 rozmiaru obrazka. Nie powinien on również przysłaniać najważniejszych elementów dodawanej pracy.
 3. W przypadku naruszenia punktów 8.2.1 oraz 8.2.2 regulaminu, Użytkownik będzie karany zgodnie z punktem 7.2 i 7.3.
 4. W przypadku ciągłego naruszania punktów 8.2.1 oraz 8.2.2, Administracja zastrzega sobie prawo do blokady dostępu do Portalu, bez wcześniejszego powiadomienia.
 5. W przypadku naruszenia pkt. 2, Portal Senpuu.net zobowiązuje się na wniosek dysponenta praw do dzieła, zaprzestać jego publikacji w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia roszczenia.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność majątkową z tytułu naruszenia praw autorskich, z odszkodowaniem na rzecz posiadacza praw do dzieła i kosztami sądowymi włącznie.
 7. Portal Senpuu.net powiadamia Użytkownika niezwłocznie po zgłoszeniu roszczenia.

9. Twórczość własna Redakcji

 1. Administracja Portalu Senpuu.net nie wyraża i nigdy nie wyrażała zgody na przedruk przygotowanych przez siebie publikacji, a już zwłaszcza bez podania źródła, za to ze wskazaniem fałszywego autorstwa.
 2. Pragniemy zaznaczyć, iż zjawisko plagiatu w fandomie Mangi i Anime uważamy za żenujące i niedopuszczalne. Nie może nazywać się fanem ktoś, kto uważa, że kradzież i nieuczciwe wykorzystywanie cudzej pracy jest środkiem do budowania własnego sukcesu. Stanowi to naruszenie zasad, jakimi fandom się kieruje, a ponadto jest to działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie mamy nic przeciwko powstawaniu konkurencyjnych do naszej stron poświęconych "Naruto", pragniemy jednak, by ta konkurencja miała charakter zdrowy i uczciwy, a za taki trudno uznać kradzież naszych materiałów.
 3. W tym miejscu musimy zaznaczyć, iż, jak już wspomniano, publikacje przygotowane przez Administrację Portalu Senpuu.net podlegają ochronie z tytułu praw autorskich, której można pochodzić drogą sądowego postępowania cywilnego. Ponadto, przywłaszczenie stanowi przestępstwo z art. 115.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku "Prawo Autorskie" (Dz.U.00.80.904), za które grozi sankcja pozbawienia wolności do lat 3.
 4. Portal Senpuu.net walczy z wszelkiego rodzaju hotlinkowaniami materiałów znajdujących się na naszym serwerze. Zostały wprowadzone zabezpieczenia, które mają na celu pomóc nam walczyć z tą niechlubną plagą. Jeżeli jednak chcesz wykorzystać zdjęcie z Portalu Senpuu.net (pobierane z naszego serwera) trzeba spełnić poniższe warunki:
  1. Każde zdjęcie/obrazek/plik serwowany z naszych serwerów musi być podlinkowany linkiem typu follow do strony głównej www.senpuu.net wraz z atrubytem alt o wartości: "Naruto Shippuuden"
  2. Na każdej stronie, na której widnieje jakakolwiek grafika/plik odwołująca się do zasobów z naszych serwerów, prosimy umieścić (może być np. w stopce) link informujący o np. następującej treści: "Ta strona korzysta z materiałów z Senpuu.net – Naruto Shippuuden", przy czym napis "Senpuu.net – Naruto Shippuuden" musi linkować tak jak powyższe materiały do naszej strony
  3. Senpuu.net musi być także podlinkowane w "linkach" na blogu/forum/stronie.
  4. Po spełnieniu powyższych warunków prosimy o kontakt z redakcją, w celu zdjęcia blokady hotlinkowanej.

10. Postanowienia końcowe

 1. Portal Senpuu.net zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Portalu Senpuu.net bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.
 2. Portal Senpuu.net zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Portalu Senpuu.net. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Portalu Senpuu.net.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Portalu Senpuu.net oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2011r.