Dłonie - Watashi wa eien ni ikitaidesu...

Watashi wa eien ni ikitaidesu... - I want to live forever...
shikashi, watashi wa sudeni shinde imasu - But I am already dead
17%20 %20living
18%20 %20corpse
Komentarzy: 0 25 Kwiecień 2016
Dodane przez: Mencio